สินค้า
ปฎิทิน
March 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
โพล
สถิติ
เปิดเมื่อ27/07/2012
อัพเดท21/03/2017
ผู้เข้าชม213146
แสดงหน้า328729
ข้อสอบความรอบรู้..

๑.ข้อสอบ BBL+ประชารัฐ +ลดเวลาเรียน + STEM ...................คลิก

รวมลิงค์ข้อสอบ..

๑๖.ข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป..... ............................ คลิก


กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา(ชุดงบประมาณ)

ข้อสอบ Online อุดมการณ์ จิตวิญาณครู

ข้อสอบ อุดมการณ์ จิตวิญญาณครูครู ชุดที่ 1 ......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ อุดมการณ์ จิตวิญญาณครูครู ชุดที่ 2.......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ Onlineชุดพิเศษ ชุดที่ 1.. ......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 1 .......ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Online ความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ )

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 2............ ........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 3 ........... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 4 ........... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 5......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Online มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ข้อสอบมาตรฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพ ชุดที่ 1.................... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบมาตรฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพ ชุดที 2..................... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบมาตรฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพ ชุดที่ 3..................... .........ลิงค์นี้กดเลย

รวมลิงค์ข้อสอบ..การวิจัยทางการศึกษา

ข้อสอบการวิจัย ชุดที่ 1. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบการวิจัย ชุดที่ 2... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบการวิจัย ชุดที่ 3... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Onlie รัฐธรรมนูญ

ข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ชุดที่ 1.................... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ชุดที่ 2..................... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 1..........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 2..........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Online ความถนัด ความสามารถ ในวิชาชีพ

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 1 ................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 2..................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 3 .................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 4 .................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Online คุณธรรม จริยธรรม วิชาชีพครู....

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 1................ .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 2 ............... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 3 ............... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 4................ .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Online วิชาการศึกษา..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1 .................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 2........... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 3........... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 4............ .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 5...... ............................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 6.......... ........................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 7......... .........................ลิงค์นี้กดเลย

.......................................................................... ..........

ข้อสอบ Online พรบ.ระเบียบข้าราชการครูู 2547..

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 1......... ...................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 2....... ....................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 3......... ...................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 4........ ....................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 5........ ....................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 6...... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 7..............................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 8..............................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Online วิชากฎหมายการศึกษา..พี่รองเทพ...

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1........ .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 3......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 4.......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 5.......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 6......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

Online ความรอบรู้ทั่วไป(นโยบาย ค่านิยม ๑๒ ประการ )

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 1........ .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 2......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 3......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 4......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 5......... .......................ลิงค์นี้กดเลย

................................................................. .................. .......................

ข้อสอบ Onlie นโยบายด้านการศึกษา

ข้อสอบนโยบายด้านการศึกษา ชุดที่ 1.................... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบนโยบายด้านการศึกษา ชุดที่ 2..................... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบนโยบายด้านการศึกษา ชุดที่ 3..................... .........ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ Online คุณธรรม ค่านิยม จิตวิทยาการแนะแนว..

ข้อสอบคุณธรรม ค่านิยม ครู ชุดที่ 1................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม ค่านิยม ครู ชุดที่ 2................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว) ชุดที่ 3............... .......................ลิงค์นี้กดเลย


รวมลิงค์ข้อสอบ..

๑.พี่รองเทพแนะนำน้อง ๆ การเตรียมสอบ ...................คลิก

๒.การวิเคราะห์ข้อสอบลำดับอนุกรมแบบรูปภาพ ......คลิก

๓.การวิเคราะห์ข้อสอบลำดับอนุกรมหลายชุด ............คลิก

๔.เทคนิคการเรียงประโยคและข้อสอบพร้อมเฉลย....... คลิก

๕.ข้อสอบการอ่านสรุปความพร้อมเฉลย......................คลิก

๖.ข้อสอบการอ่านสรุปความตีความ............................. คลิก

๗.ข้อสอบขนบธรรมเนียมประเพณีไทย.......... ..........คลิก

๘.ข้อสอบประเพณีสงกรานต์พร้อมเฉลย..................... คลิก

๙.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพพร้อมเฉลย........................ คลิก

๑๐..ข้อสอบจรรยาบรรณพร้อมเฉลย..... ...................... คลิก

๑๑.ข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนวพร้อมเฉลย................คลิก

๑๒.ข้อสอบจิตวิทยาทั่วไปชุดที่ ๑ พร้อมเฉลย...............คลิก

๑๓.ข้อสอบเจตคติแบบทั่วไปชุดที่ ๒ พร้อมเฉลย..........คลิก

๑๔.ข้อสอบจิตวิทยาเกี่ยวกับสี พร้อมเฉลย..... ................ คลิก

๑๕.ตัวอย่างข้อสอบสมรรถนะวัดเจตคติแบบจุฬาฯ.........คลิก

รวมลิงค์ข้อสอบ..

๑๖.ข้อสอบห้องเรียนคุณภาพพร้อมเฉลย..... ............................ คลิก

๑๗.ข้อสอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมเฉลย..... ..... คลิก

๑๘.ข้อสอบการลงโทษนักเรียนการบ้านนักเรียนพร้อมเฉลย..... คลิก

๑๙.ข้อสอบกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรคพร้อมเฉลย..... ........................ คลิก

๒๐.ข้อสอบคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พร้อมเฉลย.... ....................... คลิก

๒๑.ข้อสอบคณะกรรมการเขตพื้นที่พร้อมเฉลย.......................... คลิก

๒๒.ข้อสอบคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมเฉลย..................... คลิก

๒๓.ข้อสอบคณะกรรมการคุรุสภาพร้อมเฉลย..... ......................คลิก

๒๔.................................................................................. ..........

๒๕...................................................................................................

๒๖.ข้อสอบประชาคมอาเซียนยังไม่มีเฉลย..... ..........................คลิก

๒๗. ......................................................................................................

๒๘..................................................... ....................................................

๒๙...................................................... ....................................................

๓๐.ข้อสอบสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีชุดที่ ๑.................................คลิก

รวมลิงค์ข้อสอบ..หลักสูตร...

๑.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๑.......................คลิก

๒.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๒....................คลิก

๓.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๓....................คลิก

๔.ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางพร้อมเฉลยชุดที่๔....................คลิก

๖.ข้อสอบเทคโนโลยียังเฉลยไม่เสร็จชุดที่๑..... ..................... คลิก

๗.ข้อสอบเทคโนโลยียังเฉลยไม่เสร็จชุดที่๒..... .................... คลิก

๘.ข้อสอบเทคโนโลยียังเฉลยไม่เสร็จชุดที่๓..... ................. คลิก

๙.ข้อสอบการวัดและประเมินผลพร้อมเฉลยชุดที่๑. .............. คลิก

ลิงค์ข้อสอบหลักสูตร..

๑๐.ข้อสอบการวัดและประเมินผลยังไม่เฉลยชุดที่๒. ...................... คลิก

๑๑.ข้อสอบการวัดและประเมินผลยังไม่เฉลยชุดที่๓. ...................... คลิก

๑๒.ข้อสอบการวัดและประเมินผลยังไม่เฉลยชุดที่๔. ...................... คลิก

๑๓.ข้อสอบการจัดการเรียนรู้ชุดที่๑. ................................................. คลิก

๑๔.ข้อสอบการจัดการเรียนรู้ชุดที่๒. ................................................ คลิก

๑๕.ข้อสอบรัฐธรรมนูญฯพร้อมเฉลยชุดที่๑. .................................... คลิก

๑๖...................................................... .......................................................

๑๗.................................................. .........................................................

ลิงค์ข้อสอบวิชากฏหมาย...

๑.ข้อสอบ พรบ.การศึกษาฯ พร้อมเฉลยชุดที่ ๑ ......................คลิก

๒.ข้อสอบ พรบ.การศึกษาฯ พร้อมเฉลยชุดที่ ๒ ..................คลิก

๓.ข้อสอบ พรบ.การศึกษาฯ พร้อมเฉลยชุดที่ ๓.....................คลิก

๔.ข้อสอบ พรบ.การศึกษาฯ พร้อมเฉลยชุดที่ ๔ ....................คลิก

๕.ข้อสอบเทคโนโลยียังเฉลยไม่เสร็จชุดที่๕..... .................. คลิก

๖.ข้อสอบ พรบ.การศึกษาฯ พร้อมเฉลยชุดที่ ๖ .......................คลิก

๗.ข้อสอบ พรบ.การศึกษาฯ พร้อมเฉลยชุดที่ ๗ ...................คลิก

๘.ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูมีเฉลยชุดที่๑..............คลิก

ลิงค์ข้อสอบวิชากฎหมาย..โดยพี่รองเทพ....และทีมงาน

๙.ข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯมีเฉลยชุดที่๒. .......................... คลิก

๑๐.ข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯมีเฉลยชุดที่๓. .......................... คลิก

๑๑.ข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯมีเฉลยชุดที่๔. .......................... คลิก

๑๒.ข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯมีเฉลยชุดที่๕. .........................คลิก

๑๓.ข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯมีเฉลยชุดที่๖. ........................ คลิก

๑๔.ข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯมีเฉลยชุดที่๗. .......................... คลิก

๑๕.ข้อสอบพรบ.คุ้มครองเด็กมีเฉลยชุดที่๑. ........................................ คลิก

๑๖.ข้อสอบพรบ.คุ้มครองเด็กมีเฉลยชุดที่๒. ....................................... คลิก

ลิงค์ข้อสอบวิชากฏหมาย..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

๑.ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชุดที่ ๑(ชุดนี้ยังไม่มีเฉลย) .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

๒.ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชุดที่ ๒(ชุดนี้ยังไม่มีเฉลย) .................. .....................ลิงค์นี้กดเลย

๓.ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชุดที่ ๓(ชุดนี้ยังไม่มีเฉลย) .................. .....................ลิงค์นี้กดเลย

๔.ข้อสอบเรื่องการอุทธรณ์ - การร้องทุกข์ชุดที่๔(ชุดนี้ยังไม่มีเฉลย) .......................................................... ...............................ลิงค์นี้กดเลย

๕.ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ชุดที่ ๑ .......................................................... ...............................................................ลิงค์นี้กดเลย

๖.ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ชุดที่ ๒ .......................................................... ...............................................................ลิงค์นี้กดเลย

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

ข้อสอบแม่นสุด ๆ ติวสอบครูผู้ช่วยที่ไหนดี

rongtepss 3908 / 0 21/03/2017 04:24 21/03/2017 04:24

ติวสอบครูผู้ช่วยที่ไหนดี

rongtepss 2822 / 1 21/03/2017 04:23 21/03/2017 04:23

ติวสอบครูผู้ช่วย 2560

rongtepss 1548 / 1 21/03/2017 04:22 21/03/2017 04:22

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560

rongtepss 170 / 2 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบครูผู้ช่วยออนไลน์

rongtepss 546 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

rongtepss 115 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบครูผู้ช่วย โคราช

rongtepss 121 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบผู้บริหาร

rongtepss 99 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบผู้บริหาร 2559

rongtepss 107 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

rongtepss 104 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559

rongtepss 182 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษา

rongtepss 230 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57

ติวสอบครู กทม

rongtepss 294 / 1 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57