สินค้า
ปฎิทิน
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
โพล
สถิติ
เปิดเมื่อ27/07/2012
อัพเดท14/07/2017
ผู้เข้าชม229975
แสดงหน้า353932

ข้อสอบแม่นสุด ๆ ติวสอบครูผู้ช่วยที่ไหนดี

ข้อสอบแม่นสุด ๆ ติวสอบครูผู้ช่วยที่ไหนดี
อ้างอิง อ่าน 4332 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

rongtepss
Online อุดมการณ์ จิตวิญาณครู และ ความรอบรู้อาเซียน (+๓ , +๖ , + ๘ )

ข้อสอบ อุดมการณ์ จิตวิญญาณครูครู ชุดที่ 1 .........................................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ อุดมการณ์ จิตวิญญาณครูครู ชุดที่ 2..........................................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ Onlineชุดพิเศษ ชุดที่ 1.. .........................................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 1 ..............................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 2............ ...................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 3 ........... ...................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 4 ........... ...................................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ อาเซียน (+๓ , +๖ ,+๘ ) ชุดที่ 5............ ...................................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online วิชาการศึกษา..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1...................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 2...................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 3...................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 4...................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 5...................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 6...................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 7...................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online วิชาชีพครู(ความถนัด ความสามารถ ในวิชาชีพ)..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 1........................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 2........................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 3........................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความสามารถ ความถนัดในวิชาชีพครู ชุดที่ 4.......................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online คุณธรรม จริยธรรม วิชาชีพครู..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 1.................................................. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 2.................................................. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 3.................................................. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม ครู ชุดที่ 4.................................................. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online พรบ.ระเบียบข้าราชการครูู 2547..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 1............................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 2............................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 3............................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 4........................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 5............................................. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 6............................................. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 7............................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ชุดที่ 8............................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online วิชากฎหมายการศึกษา..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 1................................................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2................................................................. .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 3................................................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 4................................................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 5................................................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 6................................................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online ความรอบรู้ทั่วไป(นโยบาย ค่านิยม ๑๒ ประการ )..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 1........................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 2........................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 3........................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 4.......................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบความรอบรู้ (นโยบาย ) ชุดที่ 5.......................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online คุณธรรม ค่านิยม จิตวิทยาการแนะแนว..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบคุณธรรม ค่านิยม ครู ชุดที่ 1............................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบคุณธรรม ค่านิยม ครู ชุดที่ 2................................................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว) ชุดที่ 3............................................................ .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ลิงค์ข้อสอบ Online การวิจัยเพื่อการศึกษา..โดย..ทีมพี่รองเทพ...

ข้อสอบการวิจัย ชุดที่ 1....................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบการวิจัย ชุดที่ 2....................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

ข้อสอบการวิจัย ชุดที่ 3....................................................................... .................. .......................ลิงค์นี้กดเลย

 
rongtepss rongtepss@gmail.com [223.205.233.xxx] เมื่อ 14/07/2017 05:02
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :